Sangis-Bodön

Naturupplevelser året om!

Kontakta

Styrelsen för Sangis-Bodöns vägsamhällighetsförening 2022

Ordförande: Kenneth Andersson, nyval1 år

Kassör: Ulrika Rutberg Andersson, omval2 år

Sekreterare: Maria Fogman Lindqvist, nyval 1 år

Ledamöter:

Leif Sandberg, omval 2 år

Stefan Karinen, omval 2 år

Suppleanter:

Thomas Bengtsson, omval 1 år

Ulf Omnell, nyval 1 år

Revisorer:

Katarina Grönros, kvarstår 1 år

Eva Nilsson, kvarstår 1 år

Suppleant Erik Lundholm, omval 1 år

Valberedning:

Helena Sandberg, 2 år sammankallande

Monika Sandberg, kvarstår 1 år   

Carina Pettersson, kvarstår 1 år  

Firmatecknare: 

 Ordförande Kenneth Andersson och kassör Ulrika Ruberg Andersson var för sig

Webbansvarig: Irene Wallin

e-post:[email protected]